Triggerpoint massage

Triggerpoints, wat zijn dat?

Triggerpoints zijn spierknopen die op een andere plek pijn veroorzaken (afgeleide pijn of uitstralingspijn). Doordat de patiënt de oorzaak niet kent, zal hij de plek waar hij de pijn voelt als aangedane plek aanwijzen. De kern van het probleem zit echter op een andere plek. Veel behandelaars zijn zich hier niet van bewust. Vandaar dat bepaalde therapieën geen oplossing bieden. De triggerpoints zijn duidelijk te voelen in het spierweefsel. De spier is op deze plek constant gespannen, waardoor de bloedcirculatie wordt verstoord en afvalstoffen zich opstapelen. Doordat de spier zich verkort, treedt er ook pijn op aan de aanhechtingspunten van de spier. Daarbij straalt de pijn via het vlies rond de spier (de myofascia) uit naar overige delen van de spier.

Hoe ontstaan triggerpoints

Iedereen heeft wel een aantal triggerpoints. Ze kunnen op verschillende plekken in het lichaam voorkomen. Ze leiden niet bij iedereen tot problemen. Hardnekkige triggerpoints die veel pijn of terugkerende klachten veroorzaken moeten goed behandeld worden om ervan af te komen. Triggerpoints kunnen ontstaan door:

–     Overbelasting (sporten, fysieke arbeid)
–     Blessures
–     Repetitieve bewegingen (RSI)
–     Te weinig beweging
–     Onverwachte bewegingen (vertillen, verstappen)
–    Trauma (vallen, stoten, whiplash)
–    Stress

 

Symptomen die op triggerpoints wijzen

Bij mensen die vaak last hebben van terugkerende pijnen, waaronder hoofdpijn, nek- en schouderklachten en rugpijn, zou dit kunnen komen door triggerpoints. Het behandelen van de plek waar men de pijn voelt heeft geen of maar tijdelijk effect. Daarnaast kan men ook last krijgen van overige klachten als duizeligheid, oorpijn, keelpijn, oedeem en pijn in de ledematen. Het is voor de patiënt lastig om de pijn goed te definiëren en om de exacte plek aan te wijzen. Deze vage klachten leiden vaak tot onbegrip. Veel mensen leggen zich daarom maar neer bij hun pijn; ze nemen wat rust of slikken een pijnstiller. De oorzaak wordt zo niet weggenomen en de pijn blijft terugkomen. Triggerpoint massage kan voor deze mensen uitkomst bieden.

 

Hoe werkt triggerpoint massage

De massagetherapeut gaat tijdens een triggerpoint massage met palpatietechnieken de triggerpoints in de spieren lokaliseren. Vervolgens zet de therapeut verschillende massagetechnieken in om de triggerpoints los te maken en de spanning op te lossen. Dit gebeurt onder meer door druk uit te oefenen op de contracties in de spieren (fricties) en met behulp van strijkingen (effleurages). De pijn wordt op een effectieve manier opgelost en de aangedane lichaamsdelen zullen beter gaan functioneren. Bij hardnekkige klachten zijn gedurende enkele weken meerdere sessies nodig.

Carpus