Arbeidsfysiotherapie

Belemmeren uw lichamelijke klachten uw werk?
Heeft u lichamelijke klachten waardoor u het werk niet meer (volledig) kunt uitvoeren? Dan is het goed om begeleiding van een fysiotherapeut te zoeken. In veel gevallen kan algemene fysiotherapie al helpen bij lichamelijke klachten als rugpijn, nekklachten of schouderpijn. Maar in sommige gevallen is gerichte arbeidsfysiotherapie een betere oplossing. Als het nodig is, kan een arbeidsfysiotherapeut de werkplek bezoeken.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?
De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door lichamelijke klachten. De focus ligt op individuele, op het werk gerichte oefeningen en training, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. De arbeidsfysiotherapeut werkt vanuit de fysiotherapiepraktijk, maar kan ook met u naar uw werk gaan om daar samen te zorgen voor een goede werkplek en een veilige terugkeer naar het werk na ziekteverzuim. Een persoonlijke werkplektraining en -advies is een optie wanneer u daar behoefte aan hebt.

Behandeling bij de arbeidsfysiotherapeut
De arbeidsfysiotherapeut helpt u bij het aanleren van gezond werken en het op de juiste manier inrichten van de werkplek om klachten in de toekomst te voorkomen. Samen met de therapeut bespreekt u tijdens een intakegesprek wat uw klacht is en wat u wilt bereiken. De arbeidsfysiotherapeut brengt na de intake uw lichamelijke belasting en lichamelijke belastbaarheid in kaart. Hieronder valt een analyse van de taken en handelingen binnen het werk. Indien de klachten ontstaan door uw werkomstandigheden volgt een werkplekonderzoek.

Vanuit de intake en het onderzoek stelt de arbeidsfysiotherapeut een plan van aanpak op, eventueel in overleg met andere zorgverleners en uw werkgever. Tijdens en na het behandeltraject evalueert de arbeidsfysiotherapeut met u en brengt eventueel de verwijzer en uw werkgever op de hoogte. De therapeut werkt waar nodig samen met de bedrijfsarts, uw leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

Vergoeding arbeidsfysiotherapie en werkplekonderzoek
Een gedeelte van de kosten valt onder de vergoeding van uw aanvullende verzekering. De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de medewerker op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever. Ook voor uw werkgever is het gunstig als u een arbeidsfysiotherapeut inschakelt. Dit voorkomt of verkort het ziekteverzuim. Hierdoor nemen de ziektekosten af en nemen arbeidsdeelname en de productiviteit toe.

Carpus