Missie en Visie

Carpus Fysiotherapie staat samen met haar directe collegae van Carpus Sportmassage en Lia de
Groot (Praktijk additieve geneeswijze), garant voor de meest doelmatige zorg. Carpus heeft een
duidelijke en heldere misie en visie:
‘Binnen de praktijk staat de patiënt in zijn totaliteit centraal, en niet alleen de klacht waarvoor hij of zij
medische hulp inroept’.
Het is niet enkel de klachten te behandelen op symptomen, daar waar de klacht zich manifesteert. Het is belangrijk op zoek te gaan naar de oorzaak en factoren die de klacht(en) in stand houden. Oorzaken van klachten aan het bewegingsapparaat kunnen op allerlei terreinen liggen, denkend aan overbelasting (in relatie tot werk, de dagelijkse activiteiten en sport), verkeerde houding, verstoord houdings- en bewegingsgevoel en de psyche. Hiernaast is het belangrijk om aandacht te hebben voor eventuele herstelbelemmerende factoren als stress, werkdruk en te weinig inzicht in de klacht. Verder is het belangrijk om aandacht te hebben – indien nodig – voor gedragsverandering o.a. leefstijladviezen (bijv. beweging en voeding). Deze kan enorm helpen bij het herstel op korte maar vooral ook op de lange termijn. Tot slot is een actieve deelname van de patiënt aan de behandeling een onmisbare factor in het herstel.
Door op deze manier uw klacht te behandelen streeft Carpus naar duurzaam herstel. Carpus zal uw klacht(en) met een ruime visie beoordelen en behandelen.
Onderzoek naar het ontstaan en zo adequaat mogelijk behandelen van klachten wordt in de huidige medische wereld steeds belangrijker. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vak, volgen onze behandelaars met regelmaat bijscholing.
Carpus